• Dansk netværk

    Sociale arrangementer og danske relationer...

  • Børn i centrum

    Vi lærer at skrive og tale dansk...

  • Undervisningen

    Undervisning på alle folkeskolens klassetrin...

Velkommen til Den Danske Skole i Holland

– En lørdagsskole for danske børn i Holland

Kontakt os her

Den Danske Skole er en lørdagsskole for danske børn i Holland.

Uanset barnets alder og om barnet er midlertidigt eller permanent bosat i Holland, tror Den Danske Skole i Holland på værdien i, at barnet kender til dets danske rødder og kan kommunikere på dansk med dets danske relationer. Danskundervisning på folkeskoleniveau er derfor blot et af flere fokusområder for skolen.

Den Danske Skole i Holland tilbyder sprog, kultur og socialt netværk for hele familien, og har ligeledes en dansk legestue tilknyttet for førskolebørnene.

Hvorfor vælge Den Danske Skole i Holland?

Den Danske Skole i Holland

Dansk Undervisning

Hvad enten det er for at kunne tale og skrive med familien og vennerne i Danmark eller for på et senere tidspunkt at skulle indgå i det danske skolesystem, hjælper vi børnene med at udvikle deres danskfaglige kompetencer såvel skriftligt som mundtligt.

Den Danske Skole i Holland tager udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, underviser i mindre grupper og har god tid til det enkelte barn.

Læs mere

Den Danske Skole i Holland

Den Danske Skole i Holland

Dansk Netværk

På Den Danske Skole i Holland søger vi også at styrke kammeratskabet og de sociale relationer blandt både elever og forældre.  Dette gøres bl.a. via vores årlige arrangementer såsom julefrokost, fastelavn og lejrskole.

Læs mere