arrangementer

Arrangementer

For at styrke kammeratskabet, de sociale relationer og kendskabet til de danske traditioner arrangerer Den Danske Skole i Holland flere forskellige arrangementer.

Enkelte arrangementer er faste hvert år, såsom julefrokost, fastelavn og lejrskole, som du kan læse mere om nedenfor. Derudover arrangerer vi også skoleudflugter til f.eks. zoologisk have og holder picnic i forbindelse med sommerafslutningen, hvis vejret ellers er til det.

Såvel børn som voksne deltager i vores arrangementer, så der er tale om arrangementer for hele familien, som er med til at styrke det danske netværk for både store og små.

Faste årlige arrangementer

julefrokost

Julefrokost

Som en god afslutning på året samles vi hvert år til julefrokost på den sidste skoledag i året. Julebanko, produktion af julepynt og højtlæsningskonkurrence er blot nogle af de fælles aktiviteter, vi hygger os med, inden vi sætter os til det store danske julefrokostbord.

Fastelavn

Vi holder fast i den danske fastelavnstradition til stor fryd for alle børnene. Sammen laver vi fastelavnsris, slår katten af tønden og kårer årets kattekonge og kattedronning samtidig med at vi fylder maverne med fastelavnsboller.

lejrskole

Lejrskole

Den sidste weekend i marts holder vi hvert år lejrskole, hvor både elever og forældre deltager. Orienteringsløb i skoven, bagning af snobrød ved pejsen, fællessang og højtlæsning er nogle af de faste komponenter, som er med til at bidrage til, at lejrskolen altid er en succes for såvel store som små.