Forældrene siger

Der kan være mange grunde til at lade dit barn starte på Den Danske Skole i Holland. For manges forældres vedkommende er det afgørende, at børnene kan kommunikere med deres danske familie, og får kendskab til den danske kultur og de danske traditioner, men hver familie har deres bevæggrunde.

Her kan du læse om tre forældres formål med at lade deres børn gå på Den Danske Skole i Holland.

Kontakt os

Citater fra forældrene på skolen

I“Vi er en dansk familie, som flyttede til Holland i sommeren 2011. Til dagligt går vores børn i hollandsk skole, og er fuldt ud integrerede. Hjemme taler vi dansk og søger at holde de danske traditioner i hævd, men som forældre finder vi det også vigtigt, at vores børn lærer at læse og skrive dansk. Ved at have vores børn på hhv. Den Danske Skole og i legestuen giver vi ikke blot vores børn mulighed for at indgå i det danske skolesystem på det rette skoletrin igen, vi nyder som familie også godt af det danske netværk, som skolen tilbyder.”Stine, mor til Caroline og August

II”Vi er et blandet ægtepar. Min mand er hollænder og jeg er dansk, og vores to sønner er født i Holland. I den travle hverdag smutter det tit med at give vores drenge den ”danske basis” med. For os er det vigtigt, at børnene får en strukturel vejledning og en levende oplevelse omkring dansk kultur og danske traditioner såsom fastelavn, julefrokost og påske. Ved morgensangen som optakt til skoledagen kommer aktuelle temaer tit på tale, såsom hvad er kyndelmisse, og sammenligninger mellem danske og hollandske traditioner.”Inge, mor til Viktor og Emil

III”Eftersom vores datter til dagligt befinder sig i det nederlandske skolesystem, finder min nederlandske kone og jeg det vigtigt, at hun udover at tale dansk også får føling med at kunne læse og skrive. På Den Danske Skole er det ikke kun det teoretiske der gennemgås, men det sociale engagement som morgensang, sanglege og nye venner er blandt nogle af de ting, som vores datter ser frem til, når vi samles på Den Danske Skole. Lejrskolen bør naturligvis ej forglemmes, da den både for børn og voksne er et hyggeligt indslag i løbet af skoleåret. Vores valg for deltagelse på lørdagsskolen er dels vigtigheden af at vores datter kan kommunikere med bedsteforældrene og den resterende familie i Danmark og dels muligheden for at kunne dokumentere tilhørsforholdet til Danmark, såfremt hun ønsker at ansøge om bevarelse af sit danske statsborgerskab, inden hun fylder 22 år.”Michael, far til Marit