Undervisningstid og datoer

Undervisningen i Den Danske Skole foregår på lørdage fra kl. 9.30-12.30 i lånte lokaler på Den Amerikanske Skole i Wassenaar. Der er i alt 18 undervisningsgange om året fordelt i perioden ultimo august til juni.

For skoleåret 2017/2018 har Den Danske Skole i Holland følgende undervisningsdatoer.

2017

9/9, 23/9, 7/10, 4/11, 11/11, 2/12, 16/12

2018

13/1, 27/1, 3/2, 10/2, 3/3, 10/3, 24/3, 14/4, 21/4, 26/5, 9/6, 15-17/6 (Lejrskole)

Priser

skoleudgifter

Skoleudgifter

Et skoleår på Den Danske Skole i Holland koster 385 Euro for et barn – plus skolebøger.
Der gives søskenderabat på 50 Euro per ekstra barn

bogudgifter

Bogudgifter

Der må forventes en årlig udgift til skolebøger på ca. 80 Euro. Udgiften kan dog variere lidt alt afhængig af klassetrin.

Alle skolebøger og skolehæfter kan bestilles gennem Den Danske Skole i Holland.

bogudgifter

Legestuen

For legestuens vedkommende er der tale om en forældredrevet legestue, hvor forældrene skiftes til at tage materialer med til de forskellige aktiviteter, hvorfor det er gratis at deltage.