forside-c2

Undervisningen

Undervisningen lægger vægt på, at eleverne får kendskab til dansk kultur, indgår i sociale relationer med andre danske børn og derudover udvikler deres danskfaglige kompetencer. Derfor sætter vi fokus på danske traditioner og højtider samt deres oprindelse. Ligeledes er det en fast tradition, at vi starter med at synge fælles morgensang. Det kan være både nyere og ældre børnesange eller mere klassiske sange.

Vi tilbyder undervisning på alle folkeskolens klassetrin, men selve undervisningen tilpasses i høj grad den enkelte elev og elevens behov. Undervisningen foregår i mindre hold, og eleverne sidder oftest sammen i små grupper med andre elever på samme klassetrin.

Vi lægger vægt på, at eleverne udvider deres danske ordforråd, at de kan præsentere og læse højt, at de lytter til danske historier, rim og remser, og at de individuelt forbedrer deres stavning, læsning og skrivning.

Eleverne får lektier for fra gang til gang. Lektierne er rigtige vigtige for, at sproget ikke glider alt for meget i baggrunden mellem undervisningsgangene. Det giver tydelige resultater, når eleverne læser og løser opgaver hjemme. Vi forventer desuden, at forældrene støtter op om danskundervisningen ved om muligt at tale dansk med børnene, læse højt og synge danske sange.

Skolen tilstræber så vidt muligt at forberede eleverne på, at de kan træde ind i det danske skolesystem.

Skolemateriale og yderligere tilbud

undervisningmateriale

Undervisningsmateriale

Vi arbejder med et grundbogsmateriale med læsetekster og opgavebøger, der sikrer at eleverne stifter bekendtskab med kendte danske forfattere og at de øver sig i både højtlæsning og alm. læseforståelse. Desuden træner vi stavning og skrivning ved hjælp af bogsystemet ”Stav”, og benytter diverse supplerende øvelser på kopiark.

Alle skolebøger og skolehæfter kan bestilles gennem Den Danske Skole i Holland.

Dansk som andetsprog

Ønsker du, at dit barn skal lære dansk som andetsprog, og taler dit barn på nuværende tidspunkt ikke dansk? Kniber det eventuelt også med at forstå dansk? Så er du kommet til det rette sted.

Kontakt os gerne for at høre, hvilke muligheder vi kan tilbyde.

Legestuen

For førskolebørn har vi en forældredrevet legestue tilknyttet.
Legestuen finder sted én gang om måneden, og her mødes de mindre børn sammen med deres forældre og synger danske børnesange, leger sanglege, får læst højt og meget meget mere. Socialt samvær med andre danske børn er i fokus, og forældrene skiftes hver gang til at stå for en aktivitet for børnene. Datoer for skoleåret 2016/2017 opdateres snarest.